Cnopius klassen

De Cnopius klassen zijn peergroups waarin hoogbegaafde leerlingen van verschillende scholen wekelijks bijeen komen. Er zijn Cnopius klassen voor leerlingen uit groep 8, leerlingen uit groep 6 en 7 en voor leerlingen uit groep 4 tot en met 6. 

In de lessen, die worden gegeven door gespecialiseerde leerkrachten, wordt aangesloten bij het hoge niveau van de leerlingen met een extra programma. Daarnaast is er aandacht voor belangrijke aspecten, zoals het leren leren, het omgaan met de hoogbegaafdheid, doen van onderzoek en creativiteit. De omgang met ontwikkelingsgelijken zorgt voor sociaal-emotionele ontwikkeling door (h)erkenning, uitdaging en het leren omgaan met verlies en frustratie.

De Cnopius klassen (genoemd naar een Zwolse schooldirecteur uit de 19e eeuw, die aandacht had voor de ontwikkeling van talenten) bestaan sinds 2011 en zijn een onderdeel van het Kenniscentrum HB.

Voor meer informatie zie cnopiusklassen.nl