HB op school

Het kenniscentrum HB kan ook worden ingeroepen voor advies rond de omgang met meer- en hoogbegaafde leerlingen in de basisschool. Daarbij gaat het vaak om organisatorische aspecten, maar ook over de benodigde materialen. Ook is het mogelijk om leerkrachten te ondersteunen in hun aanpak van begaafde leerlingen.

De ondersteuning van scholen kan ook op beleidsmatig terrein liggen. Het kenniscentrum HB is gebaseerd op een visie waarin wordt uitgegaan van de integratie van hoogbegaafde leerlingen in het regulier basisonderwijs. Zo leren deze leerlingen omgaan met de pluriforme afspiegeling van de maatschappij. Voor hun eigenheid en eigenwaarde is erkenning en herkenning naast de Cnopiusklassen ook in de basisschool nodig.

Vanuit de Cnopiusklassen worden de scholen jaarlijks geïnformeerd over de werkwijze en de verwachtingen die er ten aanzien van de school van herkomst van de Cnopiusleerkrachten leven.