Hoogbegaafde leerlingen

Alle scholen van de Stroming screenen jaarlijks de leerlingen op hoogbegaafdheid. Hiervoor wordt het screeningsinstrument Sidi3 gebruikt. De Intern Begeleider van de school kan, eventueel na overleg met de orthopedagoog van het Kenniscentrum HB, besluiten om een leerling aan te melden voor de Cnopiusklassen. Voor de toelating tot deze lesvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen is het Kenniscentrum HB verantwoordelijk. Voorafgaand aan de beslissing wordt het dossier uitgebreid met screeningslijsten van Sidi3 en kan een intelligentieonderzoek worden afgenomen. Toelating is mogelijk in januari en augustus.

(Hoog)begaafde leerlingen die op school vastlopen, krijgen begeleiding vanuit het Kenniscentrum. Het doel is om (handelingsgericht) in kaart te brengen wat er nodig is om de leerling weer optimaal te laten functioneren. Denk hierbij aan aanpassingen in de basisschool, nader onderzoek of de start van een traject richting de Cnopiusklassen. 

Het kenniscentrum HB is er ook voor ouders die vragen of problemen hebben rondom de (hoog)begaafdheid van hun kind.