Kenniscentrum HB

Als onderdeel van het Dienstencentrum houdt ook het Kenniscentrum HB zich bezig met het brengen van expertise rond meer- en hoogbegaafdheid naar de scholen. Na het project is het essentieel om kennis en kunde te onderhouden en actuele ontwikkelingen en materialen onder de aandacht te brengen. Daarvoor zijn een adviseur en een orthopedagoog in het Kenniscentrum HB aanwezig voor advies en ondersteuning op leerling-, leerkracht- en schoolniveau.

 

Project rond hoogbegaafdheid

In 2010 is door samenwerkingsverband de Stroming met Openbaar Onderwijs Zwolle het project 'Integrale aanpak Hoogbegaafdheid' gestart. Het doel was om de expertise rond meer- en hoogbegaafdheid op alle scholen naar een hoger plan te brengen en te komen tot een aanvullend programma's voor hoogbegaafde leerlingen op bovenschools niveau. Het project is in 2013 afgerond en heeft geleid tot de ontwikkeling van het Kenniscentrum HB en de Cnopiusklassen. Beide zijn nu ondergebracht in het Dienstencentrum.