Ondersteuning leerlingen

Bij de ondersteuning van scholen draait het allemaal om het leerlingniveau, het helpen van de individuele leerling met speciale onderwijsbehoeften. Op basis van waarnemingen en toetsresultaten kan het nodig zijn om nauwkeurig te kijken wat een leerlingen nodig heeft.

De Intern Begeleider van de school kan hierbij de vaste orthopedagoog (die vanuit het dienstencentrum aan de school is verbonden) betrekken, voor advies of onderzoek. De uitkomst is, dat er voor de leerlingen een aanpak, een plan wordt opgesteld, om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften.