Preventieve begeleiding

Met ingang van het komende schooljaar zijn preventieve begeleiders (PB-er) verbonden aan het Dienstencentrum. Onder regie van de orthopedagoog die aan de school is verbonden kan een PB-er worden ingezet om de onderwijsondersteuningsbehoeften van leerlingen in beeld te brengen. Het woord 'preventief' geeft aan dat het de bedoeling is dat dit in een vroegtijdig stadium gebeurt, zodat remedierende en curatieve acties kunnen worden voorkomen.

Het komt voor dat leerprocessen van leerlingen stagneren. Leerkrachten nemen dit waar of hebben een niet-pluis-gevoel. Via de Intern Begeleider kan de PB-er worden ingezet om de situatie van de leerling in kaart te brengen en te adviseren over de aanpak.

De preventieve begeleiders zijn afkomstig uit het Speciaal Onderwijs. Daar hebben ze een jarenlange ervaring opgebouwd als begeleiders van rugzakleerlingen. In de afgelopen drie jaar hebben onze PB-ers deelgenomen aan een project van samenwerkingsverband de Stroming. Er is daarbij veel ervaring opgedaan rondom de preventieve rol. De inzet tijdens het project is door de scholen hogelijk gewaardeerd en krijgt nu een vaste basis. Wat vooral aanspreekt zijn de ingebrachte expertise en de frisse blik van buiten de school.

De PB-ers hebben ook nog een rol ten aanzien van de voormalige rugzakleerlingen. Daar waar zij nog ondersteuning nodig hebben, wordt die voortgezet.