Werkwijze DC

De orthopedagogen en preventief begeleiders hanteren bij de ondersteuning van leerlingen een handelingsgerichte werkwijze. Deze kenmerkt zich door het in kaart brengen van de stimulerende en beperkende factoren op alle gebieden die met het functioneren van een kind te maken hebben. Naast de mogelijkheden en resultaten van het kind zelf gaat het dan ook over de school en de leefomgeving van de leerling. Steeds weer wordt de vraag gesteld: 'Wat heeft deze leerling, met deze leerkracht, in deze klas, op deze school, uit dit gezin, in deze wijk, nodig om zich optimaal te ontwikkelen?'

Deze benadering staat haaks op het bieden van een (extra) onderwijsaanbod op basis van kindkenmerken. Jarenlang is het heel gewoon geweest om leerlingen te diagnosticeren en van een stempel te voorzien, om extra ondersteuning af te dwingen. Maar de ene leerling met ADHD, autisme of dyslexie is de andere niet. Wat ze nodig hebben verschilt, van de inrichting van een lokaal of het gebruik van technische hulpmiddelen tot een programma om sociale vaardigheden te oefenen.