Dienstencentrum de Stroming is een onderdeel van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Dit is een schoolbestuur, waaronder 30 basisscholen, 3 scholengemeenschappen in het VO en SO de Twijn (cluster 3) vallen.

De diensten worden door de werknemers voor de scholen verricht op basis van gereserveerde uren, via het bestuur of het samenwerkingsverband. Het dienstencentrum verleent geen diensten aan derden, om belastingtechnische redenen.

 

Contact:

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Bezoekadres: Dobbe 74, 8032 JX Zwolle
Postadres: Postbus 55, 8000 AB Zwolle
Telefoon: 038 - 4555 940
Fax: 038 - 4555 949
E-mail: secretariaat@ooz.nl