Dienstencentrum de Stroming is voortgekomen uit een voormalig WSNS samenwerkingsverband, dat ook 'de Stroming' heette. 

Door de invoering van Passend Onderwijs zijn er in Nederland nieuwe regio’s gevormd. In elke regio heeft een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs de regie over de inzet van middelen voor de ondersteuning van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden zijn in de plaats gekomen van de WSNS verbanden.

Samenwerkingsverband de Stroming was een stichting. Zij heeft al haar activiteiten overgedragen aan het nieuwe samenwerkingsverband 2305 PO. De Stichting is opgeheven.

Dienstencentrum de Stroming levert de op deze website genoemde diensten voor de aangesloten scholen.